mocenok.sk - Úradná tabuľa http://www.mocenok.sk/ Úradná tabuľa on mocenok.sk Tue, 23 Jan 2018 07:06:17 GMT Tue, 23 Jan 2018 07:06:17 GMT sk Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia do 15.02.2018 http://www.mocenok.sk/clanok/oznamovacia-povinnost-pre-urcenie-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia-do-15-02-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/oznamovacia-povinnost-pre-urcenie-vysky-poplatku-za-znecistenie-ovzdusia-do-15-02-2018 Oznamovacia povinnosť pre určenie výšky poplatku za znečistenie ovzdušia Fri, 19 Jan 2018 12:50:00 GMT Oznam pre daňovníkov, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť http://www.mocenok.sk/clanok/oznam-pre-danovnikov-ktori-v-roku-2017-nadobudli-nehnutelnost http://www.mocenok.sk/clanok/oznam-pre-danovnikov-ktori-v-roku-2017-nadobudli-nehnutelnost Oznam pre daňovníkov, ktorí v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť Fri, 19 Jan 2018 12:00:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 3 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia (15.01.2018) http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-3-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-15-01-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-3-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-15-01-2018 ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 3 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Mon, 15 Jan 2018 13:12:00 GMT Výberové konanie na obsadenie pozície odborného garanta komunitného centra http://www.mocenok.sk/clanok/vyberove-konanie-na-obsadenie-pozicie-odborneho-garanta-komunitneho-centra http://www.mocenok.sk/clanok/vyberove-konanie-na-obsadenie-pozicie-odborneho-garanta-komunitneho-centra Výberové konanie na obsadenie pozície odborného garanta komunitného centra Fri, 12 Jan 2018 15:31:00 GMT ROZHODNUTIE: VV – Stavebné povolenie – RD, Ul. Malá Kakava http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-vv-stavebne-povolenie-rd-ul-mala-kakava http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-vv-stavebne-povolenie-rd-ul-mala-kakava ROZHODNUTIE: VV – Stavebné povolenie – RD, Ul. Malá Kakava Fri, 12 Jan 2018 15:19:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie a inves. činnosť dňa 15.01.2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-inves-cinnost-dna-15-01-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-uzemne-planovanie-a-inves-cinnost-dna-15-01-2018 Pozvánka na zasadnutie komisie pre územné plánovanie a inves. činnosť dňa 15.01.2018 Fri, 12 Jan 2018 15:15:00 GMT Zverejnenie zámeru predať obecné pozemky - manželia Pápayoví, bytom ul. Lúčky http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecne-pozemky-manzelia-papayovi-bytom-ul-lucky http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-zameru-predat-obecne-pozemky-manzelia-papayovi-bytom-ul-lucky Zverejnenie zámeru predať obecné pozemky - manželia Pápayoví, bytom ul. Lúčky Fri, 12 Jan 2018 12:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok dňa 16.01.2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-dna-16-01-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-zivotne-prostredie-verejnoprospesne-sluzby-a-verejny-poriadok-dna-16-01-2018 Pozvánka na zasadnutie komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok dňa 16.01.2018 Thu, 11 Jan 2018 14:03:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 (Duslo, a.s.) – SIŽP http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s-sizp http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s-sizp ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Thu, 11 Jan 2018 14:00:00 GMT Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 17.01.2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-17-01-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-veci-a-bytove-otazky-dna-17-01-2018 Pozvánka na zasadnutie komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 17.01.2018 Wed, 10 Jan 2018 14:18:00 GMT Uhrádzanie poplatku za komunálny odpad http://www.mocenok.sk/clanok/uhradzanie-poplatku-za-komunalny-odpad http://www.mocenok.sk/clanok/uhradzanie-poplatku-za-komunalny-odpad Uhrádzanie poplatku za komunálny odpad Mon, 08 Jan 2018 08:58:00 GMT Zverejnenie prenájmu nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-prenajmu-nebytovych-priestorov-v-zdravotnom-stredisku http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-prenajmu-nebytovych-priestorov-v-zdravotnom-stredisku Zverejnenie prenájmu nebytových priestorov Tue, 02 Jan 2018 11:29:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Wed, 20 Dec 2017 13:36:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-teplaren-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Tepláreň (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Wed, 20 Dec 2017 13:35:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-mocovina-3-duslo-a-s-slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Močovina 3 (Duslo, a.s.) – Slovenská inšpekcia životného prostredia Wed, 20 Dec 2017 13:33:00 GMT Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. M.R.Štefánika v Močenku. http://www.mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-m-r-stefanika-v-mocenku http://www.mocenok.sk/clanok/informacie-o-spravnych-konaniach-v-zmysle-s-82-zakona-c-543-2002-z-z-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v-zneni-neskorsich-predpisov-vyrub-dreviny-ul-m-r-stefanika-v-mocenku Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny – Ul. M.R.Štefánika v Močenku. Tue, 19 Dec 2017 14:32:00 GMT Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , november 2017 http://www.mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-november-2017 http://www.mocenok.sk/clanok/informacia-o-stave-zivotneho-prostredia-duslo-a-s-november-2017 Informácia o stave Životného prostredia, Duslo a. s. , november 2017 Thu, 14 Dec 2017 12:11:00 GMT Výberové konanie na pracovné miesta v Komunitnom centre Kláštor http://www.mocenok.sk/clanok/vyberove-konanie-na-pracovne-miesta-v-komunitnom-centre-klastor http://www.mocenok.sk/clanok/vyberove-konanie-na-pracovne-miesta-v-komunitnom-centre-klastor Výberové konanie na pracovné miesta v Komunitnom centre Kláštor Thu, 14 Dec 2017 11:00:00 GMT Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Monika a Alexander Pápayoví http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-monika-a-alexander-papayovi http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-buduceho-zameru-predaja-pozemku-monika-a-alexander-papayovi Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Monika a Alexander Pápayoví Wed, 13 Dec 2017 12:15:00 GMT ROZHODNUTIE: Konanie vedené na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie - Okresný úrad Nitra http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-konanie-vedene-na-okresnom-urade-sala-odbore-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-okresny-urad-nitra http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-konanie-vedene-na-okresnom-urade-sala-odbore-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-okresny-urad-nitra ROZHODNUTIE: Konanie vedené na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie - Okresný úrad Nitra Wed, 13 Dec 2017 10:50:00 GMT Schválený rozpočet Obce Močenok na rok 2018 http://www.mocenok.sk/clanok/schvaleny-rozpocet-obce-mocenok-na-rok-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/schvaleny-rozpocet-obce-mocenok-na-rok-2018 Schválený rozpočet Obce Močenok na rok 2018 Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok na VI. Obecnom zastupiteľstve http://www.mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-mocenok-na-vi-obecnom-zastupitelstve http://www.mocenok.sk/clanok/schvalene-vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-mocenok-na-vi-obecnom-zastupitelstve Schválené Všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok na VI. Obecnom zastupiteľstve Fri, 01 Dec 2017 14:00:00 GMT OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré autá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok http://www.mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-docasne-uskladnenie-zhromazdovanie-starych-vozidiel-vratane-urceneho-parkoviska-pre-stare-auta-a-zber-ostatnych-odpadov-prevadzka-mocenok http://www.mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-navrhovanej-cinnosti-informovanie-verejnosti-zariadenie-na-docasne-uskladnenie-zhromazdovanie-starych-vozidiel-vratane-urceneho-parkoviska-pre-stare-auta-a-zber-ostatnych-odpadov-prevadzka-mocenok OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré autá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok Thu, 30 Nov 2017 15:02:00 GMT OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom, ul. Malá Kakava http://www.mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-ul-mala-kakava http://www.mocenok.sk/clanok/oznamenie-o-zacati-stavebneho-konania-a-upusteni-od-ustneho-pojednavania-vv-rodinny-dom-ul-mala-kakava OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania: VV – Rodinný dom, ul. Malá Kakava Thu, 30 Nov 2017 14:57:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 – Duslo, a.s. http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-cpavok-4-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Čpavok 4 – Duslo, a.s. Wed, 29 Nov 2017 12:41:00 GMT ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa – Mesto Šaľa http://www.mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala-mesto-sala http://www.mocenok.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-vv-rekonstrukcia-a-rozsirenie-mk-horna-sala-mesto-sala ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE: VV - Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa – Mesto Šaľa Mon, 27 Nov 2017 13:00:00 GMT Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 http://www.mocenok.sk/clanok/pozvanka-na-vi-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-v-mocenku-v-roku-2017 Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2017 Thu, 23 Nov 2017 14:11:00 GMT Informovanie verejnosti : hodnotenie strateg. dokumentu a návrh "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020" http://www.mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-hodnotenie-strateg-dokumentu-a-navrh-program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020 http://www.mocenok.sk/clanok/informovanie-verejnosti-hodnotenie-strateg-dokumentu-a-navrh-program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020 Informovanie verejnosti : hodnotenie strateg. dokumentu a návrh "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020" Wed, 15 Nov 2017 14:42:00 GMT ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho – Duslo, a.s. http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s http://www.mocenok.sk/clanok/rozhodnutie-zverejnenie-pravoplatneho-integrovaneho-povolenia-vyroba-lad-a-dusicnanu-amonneho-duslo-a-s ROZHODNUTIE: zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia – Výroba LAD a dusičnanu amónneho – Duslo, a.s. Tue, 14 Nov 2017 14:21:00 GMT Zverejnenie plnenia rozpočtu k 30.09.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-plnenia-rozpoctu-k-30-09-2017-a-navrh-rozpoctu-na-rok-2018 http://www.mocenok.sk/clanok/zverejnenie-plnenia-rozpoctu-k-30-09-2017-a-navrh-rozpoctu-na-rok-2018 Zverejnenie plnenia rozpočtu k 30.09.2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 Tue, 14 Nov 2017 09:06:00 GMT