Titulka
publikované: 11.08.2016 10:07  //  aktualizácia: 11.08.2016 10:16  //  zobrazené: 194

Národný projekt ,,Úspešne na trhu práce“

Na základe Dohody č. 34/§51a/2016 NP ÚnTP bol obci Močenok poskytnutý finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelnom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu ,,Úspešne na trhu práce“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť.

Finančný príspevok poskytnutý na základe tejto dohody pozostáva z príspevku štátneho rozpočtu a z príspevku EÚ, pričom vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovanie je 33,43% z osobitnej alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí, 56,58% z Európskeho sociálneho fondu a 9,99% zo štátneho rozpočtu.

Prostredníctvom projektu obec Močenok vytvorila 2 pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie definovaných ako ,,NEET“ – osoby do 29 rokov, ktoré nie sú zamestnané, nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave na dobu 9 mesiacov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Odkazy na webové stránky: www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.upsvar.sk

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top