Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Kultúra
publikované: 31.08.2018 08:41  //  aktualizácia: 19.03.2021 12:57  //  zobrazené: 9762

Folklórny súbor Sečkár

 

Charakteristika Folklórneho súboru Sečkár Močenok

Folklórny súbor Sečkár sa zaoberá prezentovaním ľudových tancov, hier a piesní z Močenku a okolia (Nitrianskeho kraja), ale aj iných kútov Slovenska. Vznikol v roku 2016 z členiek tanečnej zložky Folklórnej skupiny Močenčanka, vtedy s trénerom Ľubomírom Gregorom. Folklórny súbor Sečkár prešiel od svojho vzniku určitými zmenami, ako možno vidieť z nasledujúcich prehľadu informácií o členoch súboru.

Vznik: 24.7. 2016 (prvé vystúpenie ako FS Sečkár)

Počet členov: 18 (ku dňu 3.3.2020)

Počet všetkých členov počas doby fungovania: 35

Vedúca súboru: Monika Hanáková (od 02/2019)

                           Lívia Leššová        (2016-01/2019)

Hra na heligonke: Jozef Šuvada

                               Kristína Fidlerová (2018-2019)

                               Lívia Leššová – príležitostne

Vedenie tréningov a zostavovatelia choreografií: Lívia Leššová, Lenka Leššová, Monika Leššová, Stanislava Šimková (rod. Lenčéšová); Monika Hanáková; Aurel Keszely – tréner od 2019

Spevácka zložka: Monika Leššová, Lýdia Lenčéšová, Hedviga Lenčéšová, Stanislava Šimková (rod. Lenčéšová) – do 2019, Martina Kútna (2019)

Logo FS Sečkár je vytvorené v súlade s názvom folklórneho súboru a obcou Močenok. Použité sú obecné farby (modrá, žltá, biela) a zároveň aj motív klasov, ktoré sú aj v obecnom znaku. Tvar písmena "S" (ako "Sečkár") je v logu zakomponovaný tak, že je tvorený ramenom muža a kosou, ktorú drží opretú o zem. Symboly kosy a klasov súvisia s názvom súboru a sečkárskym tancom, ktorým sečkári napodobňovali starý spôsob rezania slamy. Tento tanec je aj v repertoári FS Sečkár. Postavy muža a ženy symbolizujú potrebnú spoluprácu a harmóniu muža a ženy nielen pri práci ale aj tanci (autor loga: Monika Hanáková, 2018).

Prezentované tance a pásma: Sečkár – pásmo tancov, Verbung, Komár, Zajačí, Vareškový, Mala som ja ve fertuške, Šuhajko, Mojše, tance z Telgartu – Vo trojo a párový tanec; Karička z Parchovian, Sarkuraz; detské pásma hier a tancov (najmä z Palárikova, Šurian, Nových Zámkov, Hájskeho, Močenku inšpirované publikáciou Krajského osvetového centra Enci, benci, na kamenci).

Svojimi vystúpeniami spestrujú členovia FS Sečkár kultúrne podujatia v Močenku, ako sú Gorazdov Močenok, Dni obce Močenok, Fašiangy, Stavanie Mája, Vianočné trhy, schôdze miestnych organizácií (OZ Rubín, Klub dôchodcov), Míľa pre mamu. Zúčastnili sa tiež podujatí v obciach Nitrianskeho kraja: Horná Kráľová (hody, vianočné trhy), Šaľa (Fašiangy), Folklórny deň v Jarku (2017), Dni folklóru vo Vrábľoch (2017, 2019), Janíkovce (2019, matičné slávnosti), Horné Lefantovce (Jánske slávnosti, 2017, 2019). V zahraničí sa zúčastnili dožinkov v družobnom meste Vracov v roku 2019. V roku 2018 bol dokonca súbor so svojimi tancami a spevom súčasťou divadelného predstavenia „Návrat k našim koreňom“, ktoré organizovala Matica slovenská. Členovia sa snažia zachovávať a oživovať tradície späté s obcou Močenok nielen prostredníctvom tancov, ale aj tradičnou polievačkou na Veľkonočný pondelok, ako aj Čepčením nevesty na svadbách sprevádzaným hudbou, spevom a tradičnými vinšmi a zvykmi.

Od roku 2018 má súbor aj detskú tanečnú zložku, s ktorou má v pláne postupne nacvičiť pásma detských hier a tancov z Nitrianskeho kraja. Starší členovia nášho súboru nacvičujú pod vedením Aurela Keszelyho (zo Šale) tance z rôznych regiónov Slovenska (Telgárt, Liptov, Veľké Zálužie, Myjava, Horehronie), ale aj prezentujú staršie choreografie.