Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 04.05.2017 12:00  //  aktualizácia: 24.03.2021 11:19  //  zobrazené: 5907

ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku - Základná organizácia Močenok.

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je republikové  najpočetnejšie organizačné združenie, ktoré vzniklo v roku 1990. Organizácia má v súčasnosti takmer 100 000 členov združených vo viac ako 1100 základných organizáciách. Jednota dôchodcov chráni práva  a oprávnené požiadavky dôchodcov a spoluvytvára priaznivé podmienky na rozvoj ich záujmov a zabezpečuje ich dôstojnú životnú úroveň. Ich pravidelná činnosť v praktických podmienkach miest a obcí poskytuje seniorom vhodný priestor na ich sebarealizáciu a formu socializácie. V svojej činnosti sa riadi Stanovami a hospodárskymi smernicami.

 

Základná organizácia JDS (ZO JDS) v Močenku vznikla na podnet okresnej organizácie, zastúpenou predsedníčkou Máriou Runákovou. Dňa 11.10.2011, za prítomnosti vtedajšej krajskej predsedníčky JDS p. Oľgy Csákayovej a p. Evy Kmeťovej, bola založená miestna organizácia Jednoty dôchodcov, ktorá mala 18 členov. O založení organizácie bol za účelom spolupráce upovedomený aj starosta obce Ing. Marián Borza. Bol zvolený výbor v nasledovnom zložení:

Anna Hanáková – predsedníčka, Magdaléna Verešová – podpredsedníčka, Gabriela Petrovičová – tajomníčka, členky – Magdaléna Tomková, Irena Dobišová, RK – Olívia Paštéková, Eva Horňáková, Juliana Hippová. Členovia sa schádzali v priestoroch bývalej „Orlovne“ v stiesnených podmienkach. Na svojich posedeniach sa venovali rôznym činnostiam, ručným prácam, poézii a rozprávkam pre deti. Ale dôležité je spomenúť, že vtedy skrsla myšlienka, na podnet pani Márie Runákovej - rodáčky  z Močenka, bývalej hádzanárky, aby sa v Močenku konali športové hry. Nultý ročník okresných športových hier sa uskutočnil už na jar v roku 2012, kde si zmerali sily seniori z celého okresu.

Anna Hanáková viedla organizáciu dlhé obdobie - až do roku 2018. V marci 2018 bol na ďalšie funkčné obdobie zvolený nový výbor v zložení: Ing. Marta Nováková, predsedníčka, Marta Braunová, podpresedníčka, Edita Szabová, hospodárka, členky výboru Juliana Hippová a Valéria Pappová a revízna komisia v zložení: Magdaléna Verešová, Margita Lenčéšová, Helena Maláriková.

Rokmi sa členská základňa menila a rozrástla. Dnes má organizácia 60 členov, ktorí sa môžu stretávať v pekných priestoroch kultúrneho strediska Kláštor.

Činnosť ZO JDS je veľmi bohatá a rôznorodá. Sú to športové aj kultúrne akcie poriadané v rámci obce, okresu, ale i kraja. Tradícia športových hier sa udržiava doteraz, v roku 2020 sa bude konať už 8. ročník okresných športových hier seniorov. Zásluhu na tomto skvelom a populárnom podujatí mali viacerí členovia. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom – hlavne p. Marte Braunovej, ale  i pánovi Júliusovi Kolenčíkovi, ktorý bol dlhé roky veľkou oporou pri organizovaní športových akcií, ktorý nás, žiaľ, už opustil.

Členovia organizácie si každoročne merajú sily v behu s palicami (Nordic walcing) v Šali a súťažia i v petangu v rámci skupiny Vilis v Lužiankach. Pravidelne sa organizujú prehliadky poézie a prózy „Matky mojej reč“, a pásma pre deti „Rozprávky starej matere“ . V športe i v kultúre organizáciu úspešne reprezentujú Helena Maláriková, Juliana Hippová, Valéria Pappová, Mária Dičérová, Štefan Bleho, Imrich Paštéka. Niektoré členky úspešne prezentujú svoje ručné práce na výstavách „Zlaté ruky“. Pre svojich členov sa organizujú návštevy kúpaliska, návštevy divadelných predstavení a iných kultúrnych podujatí. Organizujú sa tiež tématické zájazdy do známych miest a do prírody. Na konci leta sa organizuje posedenie pri ohníku - „opekačka“. V októbri, mesiaci úcty k starším, sa pripravuje slávnostné posedenie pre jubilantov a v decembri vianočné posedenie.

Počas akcií všetkých zabáva spevácka skupina Zúgovanka, ktorá sa sformovala z členov Jednoty dôchodcov. Zúgovanka úspešne reprezentuje organizáciu na súťažiach „Spevy domova“ poriadaných v rámci okresu a kraja.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Močenku sa v rámci dobrej spolupráce s vedením obce aktívne zúčastňuje na akciách poriadaných obcou. Patrí tak k spoločenským organizáciám, ktorá robí dobré meno nielen obci, ale reprezentuje ju v rámci okresu ale i kraja, za čo boli mnohí členovia vyznamenaní. Dostali ocenenie od starostu obce PaedDr. Romana Urbánika, ale aj od okresnej, krajskej organizácie aj ústredia JDS. Všetkým členom patrí vďaka a prianie dobrého, pevného zdravia a veľa úspechov v ďalšej práci.

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ŽIVOT V OBCI

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top