Titulka   >  OBEC
publikované: 14.07.2015 12:51  //  aktualizácia: 14.07.2015 12:53  //  zobrazené: 16485

Obyvateľstvo

Súčasný počet obyvateľov je 4411
kategória                                                     počet
-------------------------------------------------------------
muži od 18 do 60 rokov                                1364
ženy od 18 do 55 rokov                                1243
deti do 18 rokov                                            968
ostatní                                                          836

-------------------------------------------------------------
obyvateľstvo celkom                                               4411

v tom
muži 2167
ženy 2244

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových kategórií
kategória počet
------------------------------------------
do 6 mesiacov 24
do 12 mesiacov 45
od 6 do 12 mesiacov 21
do 6 rokov 258
do 15 rokov 735
od 1 do 15 rokov 690
od 6 do 15 rokov 477
do 18 rokov 968
od 1 do 18 rokov 923
od 15 do 18 rokov 233
od 15 rokov 3676
od 18 rokov 3443

Poznámka: "od" je vrátane, " do" nie je vrátane

Priemerný vek obyvateľstva: 37 rokov

Počet domácností: 1280 domácností

Najstarší obyvatelia obce Močenok
--------------------------------------
1./ Júlia Hajdinová 96
2./ Anna Odrášková 96
3./ Mária Straňáková 94
4./ Katarína Pistovičová 94
5./ Margita Vörösová 93

Národnostné zloženie obyvateľstva
------------------------------------
Národnosť počet
Slovenská 4281
Maďarská 64
Rómska 24
Česká 21
Iná 5
Nezistená 16

Náboženské vyznanie obyvateľstva
------------------------------------
Náboženské vyznanie počet
Rímskokatolícka cirkev 4220
Evanjelická cirkev 14
Gréckokatolícka cirkev 2
Reformovaná kresťanská cirkev 1
Pravoslávna cirkev 8
Náboženská spol. jehovovi svedkovia 7
Evanjelická cirkev metodistická 1
Bez vyznania 158

Upozornenie

Údaje ohľadom národnosti a náboženského vyznania sú podľa výsledkov posledného sčítania obyvateľstva / máj 2001 /.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top