Titulka
publikované: 14.07.2015 07:26  //  aktualizácia: 01.02.2021 18:41  //  zobrazené: 5244

Prehlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvorené v maximálne možnej miere podľa pravidiel pre tvorbu prístupových webových stránok v štátnej, verejnej správe a samospráve. Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Dodržujú všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web a konzorcia W3. 

Významný je pre nás postoj občana/používateľa, ktorý responzívny dizajn jednoznačne ocení z pohľadu prehľadnosti a dostupnosti informácií. Taktiež vyjadruje postoj, ktorým obec ukazuje svoje vnímanie budúcnosti a nevyhnutnosť prispôsobiť sa trendom. Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štruktúrovanom jazyku HTML 5. Responzívny dizajn je vytvorená pomocou CSS frameworkov a bez tabuľkového layoutu. Stránka sa po návšteve z rôznych mobilných zariadení dokáže prispôsobiť daným rozlíšeniam displejov. Systém automaticky rozpozná parametre zariadenia a prispôsobí mu dizajn a zobrazenie webovej stránky. Externé stránky, ktorých prepojenie je súčasťou stránok obce nemusia byt validné, teda prístupne v súlade s normami o štandardoch tvorby html.

Webové sídlo obce Močenok www.mocenok.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top