Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.03.2024 19:58  //  aktualizácia: 27.03.2024 19:59  //  zobrazené: 224

Nahlásenie prenosnej volebnej schránky - 2 . kolo volieb prezidenta SR

ZVEREJNENIE

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do volebnej schránky:

e-mailom,

najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania 2. kola volieb prezidenta SR, teda do 05. 04. 2024 do 15.00 h. na e-mailovej adrese matrika@mocenok.sk

telefonicky,

najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním 2. kola volieb prezidenta SR, teda do 05. 04. 2024 do 15.00 h. na telefónnom čísle 037 655 69 71

osobne,

najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania 2. kola volieb prezidenta SR, teda do 05. 04. 2024 do 15.00 h. v kancelárii evidencie obyvateľov č. dverí 3

písomne,

tak, aby žiadosť o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky bola doručená na adresu Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31  Močenok najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním 2. kola volieb prezidenta SR, teda do 05. 04. 2024 do 15.00 h.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • adresu trvalého pobytu
  • kontaktné telefónne číslo.

O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky je možné požiadať aj v deň konania 2. kola volieb prezidenta SR, teda 06. 04. 2024, a to priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný v zozname voličov.

V Močenku, 27. 03. 2024.

  

PaedDr. Roman Urbánik

          starosta obce

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top