Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2024 11:11  //  aktualizácia: 14.05.2024 11:12  //  zobrazené: 130

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti

V súlade s § 18 ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok roka 2024 s nasledovným zameraním:

  • Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom obce v Základnej umeleckej škole v Močenku
  • Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a nakladania s majetkom obce v Materskej škole v Močenku
  • Stanovisko k rozpočtu obce Močenok za rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
  • Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2025

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Kontrola plnenia uznesení OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 14. 05. 2024.

                                                                           

        Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top