Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.11.2015 10:52  //  aktualizácia: 06.11.2015 11:01  //  zobrazené: 390

Oznámenie o predložení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: ,,Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014 – 2020“

 

Oznámenie o predložení správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu:

,,Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014 – 2020“  

 

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložil Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie správu o hodnotení strategického dokumentu s návrhom strategického dokumentu ,, Strategický  a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji na roky 2014-2020“

Správa o hodnotení a návrh strategického plánu sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-marketingovy-plan-rozvoja-cestovneho-ruchu-v-nitrianskom-k

V zmysle § 11 ods.6 zákona ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top