Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.10.2023 14:08  //  aktualizácia: 05.10.2023 14:08  //  zobrazené: 413

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Šoporňa“ -  informovanie verejnosti

Obec Šoporňa

925 52 Šoporňa 1179

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

6078/2023/ 05.10.2023

OcUMOC-523/2023/8383

Flammichová

037/6552825

05.10.2023

 

Vec: Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Šoporňa“ -  informovanie verejnosti

Dňa 06.10.2023 sme obdržali z Obce Šoporňa, 925 52 Šoporňa 1179 ,,Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Šoporňa“.

V zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamujeme verejnosti, že prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie: ,,Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu  obce Šoporňa“ sa uskutočňuje v lehote od 06.10.2023 do 06.11.2023.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Šoporni a na internetovej stránke: www.eko-plan.sk/soporna

   

                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby
 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top