Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2023 13:58  //  aktualizácia: 17.01.2023 13:58  //  zobrazené: 930

Oznámenie o verejnom prerokovaní: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – - informovanie verejnosti

 

         Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

                                                                                odbor strategických činností

         Rázusova 2A

         949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

CS 01877/2023, CZ 02189/2023

16.01.2023

OcUMOC-699/2023/257

Flammichová

037/6552825

17.01.2023

 

Vec: Oznámenie o verejnom prerokovaní: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – 

-  informovanie verejnosti

Dňa 16.01.2023 sme obdržali z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor strategických činností, Rázusova 2A, 949 01 Nitra oznámenie o verejnom prerokovaní č. CS 01877/2023, CZ 02189/2023: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 a správa o hodnotení strategického dokumentu“.

V zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že termín a miesto konania verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu: ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“,

Miesto konania:

SPU Nitra, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra v priestoroch Kongresovej sály vo Výskumnom centre AgroBioTech

Termín konania:

30.01.2023 (pondelok) o 13:00 hod.

                                                                                             

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

Informatívna poznámka - Tento dokument bol vytvorený elektronicky

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top