Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.09.2023 08:19  //  aktualizácia: 22.09.2023 08:21  //  zobrazené: 745

Požiadanie o prenosnú volebnú schránku na voľby do NR SR 2023

 

ZVEREJNENIE

Volič môže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do volebnej schránky:

e-mailom,

najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb do NR SR, teda do 29. 09. 2023 do 15.00 h. na e-mailovej adrese matrika@mocenok.sk

telefonicky,

najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb do NR SR (do 29. 09. 2023 do 15.00 h.) na telefónnom čísle 037 655 69 71

osobne,

najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania volieb do NR SR, teda do 29. 09. 2023 do 15.00 h. v kancelárii evidencie obyvateľov č. dverí 3

písomne,

tak, aby žiadosť o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky bola doručená na adresu Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31  Močenok najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb do NR SR (do 29. 09. 2023 do 15.00 h.).

 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

meno a priezvisko,

dátum narodenia,

adresu trvalého pobytu

kontaktné telefónne číslo.

 

O hlasovanie do prenosnej volebnej schránky je možné požiadať aj v deň konania volieb do NR SR, teda 30. 09. 2023, a to priamo vo volebnej miestnosti volebného okrsku, kde je volič zapísaný v zozname voličov.

V Močenku, 21. 09. 2023.

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

          starosta obce

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top