Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.04.2023 14:00  //  aktualizácia: 28.04.2023 14:03  //  zobrazené: 356

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva mimo plánu práce v roku 2023 dňa 03. 05. 2023

 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v stredu dňa 03. 05. 2023 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda o navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

 

4. Záver

 

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

starosta obce

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top