Titulka   >  Oznamy
publikované: 21.10.2015 15:29  //  aktualizácia: 21.10.2015 15:35  //  zobrazené: 716

Pozvánka na III. MOZ

Pozývame Vás

na III. mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2015 ust. § 12 ods. 1, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  ktoré sa bude konať v pondelok dňa 26. 10. 2015 o 17.30 hod.  v zasadacej miestnosti Múzea a galérie sv. Gorazda v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok.

 

Program:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov

    a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 31. 8. 2015 medzi

    INOVA s.r.o a obcou Močenok zo dňa 31. 8. 2015

4. Záver

 

  • obec.zastup.pozvánka

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top