Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2023 09:26  //  aktualizácia: 14.09.2023 09:29  //  zobrazené: 355

Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce dňa 19.09.2023

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v utorok dňa 19. 09. 2023 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:
 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3.  Návrh uznesenia o zmenách a doplnkoch územného plánu obce – doplnenie regulatívu
 

4.  Interpelácie poslancov a občanov
 

5. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top