Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.11.2023 15:30  //  aktualizácia: 13.11.2023 15:35  //  zobrazené: 432

Pozvánka na IV. zasadnutie OcZ v Močenku konaného dňa 16. 11. 2023

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2023

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

vo štvrtok dňa 16. 11. 2023 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Informácia o oslovení odborne spôsobilej osoby v otázke možnosti doplnenia regulatívu o neprípustnú funkciu územného plánu obce Močenok

4. Interpelácie poslancov

5. Diskusia

6. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top