Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2015 09:39  //  aktualizácia: 08.09.2015 09:40  //  zobrazené: 431

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru (plní funkciu správy o hodnotení) vplyvov navrhovanej činnosti "Zásobník DAM-u" na životné prostredie.

Obec Močenok v spolupráci s navrhovateľom Duslo, a.s. Šaľa, so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, podľa § 34 ods. 2 a 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vás pozýva na

 

v e r e j n é   p r e r o k o v a n i e

 

zámeru (plní funkciu správy o hodnotení) vplyvov navrhovanej činnosti „NOVÝ ZÁSOBNÍK DAM-u“ na životné prostredie.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa  08. septembra 2015 (utorok) o 16,00 hod. v priestoroch Domu kultúry (kino) v Močenku.

 

Zámer (správa o hodnotení) je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zasobnik-damu

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top