Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.11.2023 07:51  //  aktualizácia: 09.11.2023 07:53  //  zobrazené: 235

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 14.11.2023

P o z v á n k a

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 14. 11. 2023 (t.j. v utorok) o 16.30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 30.09.2023

3. Návrh III. zmeny rozpočtu na rok 2023

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, ZŠ

5. Žiadosť o mimoriadny príspevok pre JUMPING

6. Návrhy VZN obce Močenok

7. Rôzne

8. Záver

 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top