Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2023 08:46  //  aktualizácia: 15.05.2023 08:48  //  zobrazené: 203

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 18.05.2023

P o z v á n k a

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 18.05. 2023 (t.j. vo štvrtok) o 16.30 hod v zasadacej miestnosti na sekretariáte starostu obce.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022

3. Hodnotiaca správa za rok 2022

4. Záverečný účet obce za rok 2022

5. Správa o hospodárení za rok 2022- ZŠ, MŠ, ZUŠ

6. Správa audítora IÚZ obce Močenok za rok 2022

7. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2023

8. Návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2023

9. Rôzne

10. Záver

S pozdravom

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  


 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top