Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.11.2023 12:20  //  aktualizácia: 07.11.2023 12:23  //  zobrazené: 879

Pozvánka na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky dňa 14.11.2023

P O Z V Á N K A

      Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre sociálne veci a bytové otázky pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční 14.11.2023  - utorok o 15:30 na Obecnom úrade Močenok – Sv. Gorazda 629.

Program: 

1. Otvorenie

2. Zhodnotenie úloh od poslednej komisie

3. Žiadosti o pridelenie nájomných bytov a určenie poradia

4. Prerokovanie návrhov VZN:

  • VZN o organizácii miestneho referenda,
  • VZN o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v obci Močenok,
  • VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
  • VZN, ktorým sa ruší VZN obce Močenok č. 02/2015 zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok.

5. Diskusia 

6. Záver

Ing. Jozef Šuvada

predseda komisie

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top