Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.11.2023 14:21  //  aktualizácia: 16.11.2023 14:22  //  zobrazené: 526

Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006532-16 zo dňa 11.10.2023 vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti "Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“ pre navrhovateľa Duslo, a. s., informovanie verejnosti

Dňa 15.11.2023 bolo Obci Močenok doručené rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006532-16 zo dňa 11.10.2023 vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti "Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“ pre navrhovateľa Duslo, a. s. Zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania do 15 dní od jeho zverejnenia. Rozhodnutie nájdu záujemcovia v prílohe.

Príloha: rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006532-16

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top