Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2023 09:30  //  aktualizácia: 01.12.2023 07:42  //  zobrazené: 525

Schválené všeobecne záväzné nariadenia Obce Močenok zo dňa 29.11.2023

Oznamujeme občanom, že na V. zasadnutí OcZ v Močenku, ktoré sa konalo v stredu 29.11.2023 boli schválené všeobecne záväzné nariadenia.

 

  1.  

- VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce,

- VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok,

- VZN Obce Močenok č. 06/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 01/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok a  ruší sa ním aj VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010,

- VZN Obce Močenok č. 07/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 02/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top