Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2024 14:45  //  aktualizácia: 13.03.2024 14:46  //  zobrazené: 242

„Veterný park Trnovec nad Váhom“ - rozsah hodnotenia - informovanie verejnosti

Dňa 08.03.2024 bol Obci Močenok doručený rozsah hodnotenia určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Veterný park Trnovec nad Váhom“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“), navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa.

Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba veterného parku s príslušenstvom vrátane vedenia VN kábla, výstavby spínacích staníc a batériového úložiska. Navrhovaná činnosť má byť situovaná na území Nitrianskeho kraja, v okrese Šaľa, v katastrálnych územiach Horný Jatov, Trnovec nad Váhom a Močenok.  Územie, ktoré má byť dotknuté výstavbou navrhovanej činnosti je v súčasnosti využívané na poľnohospodárske účely. V rámci navrhovanej činnosti je navrhované využitie trojlistových veterných elektrární, s priemerom listov rotora 150 – 170 m, s výškou stožiara 150-170 m a celkovou výškou maximálne 250 m.

V zmysle § 30 ods. 7 zákona informujeme verejnosť o určenom rozsahu hodnotenia spôsobom v mieste obvyklým.

Podľa § 30 ods. 8 zákona môže verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 30 ods. 7 zákona príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

Príloha: rozsah hodnotenia č. 3572/2024-11.1.1/dš zo dňa 08.03.2024“

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top