Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.07.2015 13:22  //  aktualizácia: 14.07.2015 13:22  //  zobrazené: 737

Informovanie verejnosti o zámere navrhovanej činnosti "Zásobník DAMu", navrhovateľa "Duslo, a.s. Šaľa"

Z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia,  Odboru environmentálneho posudzovania, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava sme obdržali zámer: „Zásobník DAMu“, navrhovateľa Duslo, a.s., Šaľa, so sídlom Administratívna budova č.1236, 927 03 Šaľa.

 

V zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť do 31.07.2015 na Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom Nám. Ľ. štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Zároveň informujeme, že zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zasobnik-damu

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top