Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.08.2023 09:01  //  aktualizácia: 18.08.2023 09:02  //  zobrazené: 726

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a. s.

Vec
- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia


Zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, nám bolo doručené právoplatné integrované povolenie č. 6710-25738/2023/Kri/370211007/Z15-SP zo dňa 24.07.2023 pre prevádzku „Tepláreň“ prevádzkovateľa Duslo, a.s., ktoré dňa 16.08.2023 nadobudlo právoplatnosť.

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

 

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top