Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.10.2023 09:55  //  aktualizácia: 12.10.2023 09:56  //  zobrazené: 638

Zverejnenie rozhodnutia na "Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“

Dňa 11.10.2023 bolo Obci Močenok doručené rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006532-16 zo dňa 11.10.2023 vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti "Odstránenie objektu 33-07 prevádzky tepelného hospodárstva“ pre navrhovateľa Duslo, a. s. Šaľa. Zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

V zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania do 15 dní od jeho zverejnenia. Rozhodnutie nájdu záujemcovia v prílohe.

 

Príloha: rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2023/006532-16
 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top