Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.10.2015 10:02  //  aktualizácia: 30.10.2015 10:05  //  zobrazené: 493

Zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III“

Dňa 29.10.2015 sme obdržali zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, so sídlom Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra, žiadosť o zverejnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, kyselina dusičná III“ predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „SHZ v hale turboústrojenstva na KD III“.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme horeuvedenú žiadosť, stručné zhrnutie údajov o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti a informácie po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce (v prílohe).

 

Prílohy

Žiadosť

(pdf - 195 kB)
príloha č. 4

(pdf - 303.04 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top