Titulka   >  Fotogalérie
publikované: 03.08.2018 - 09:42  //  zobrazené: 2000

Gorazdov Močenok 2018

 • Gorazdov Močenok 2018 - XXVI. ročník 25. - 29. 7. 2018 Gorazdov Močenok 2018
 • Cyklotúra Močenok - Trnava 25. 7. 2018 Cyklotúra Močenok - Trnava
 • Cyklotúra Močenok - Trnava 25. 7. 2018 Cyklotúra Močenok - Trnava
 • Cyklotúra Močenok - Trnava 25. 7. 2018 Cyklotúra Močenok - Trnava
 • Cyklotúra Močenok - Trnava 25. 7. 2018 Cyklotúra Močenok - Trnava
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Alica v krajine zázrakov - DDS Úsmev pri MsKS Šaľa a Divadle ŠOK 27. 7. 2018 Alica v krajine zázrakov
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Lietajúca rozprávka - Daniel Hayden 27. 7. 2018 Lietajúca rozprávka
 • Starosta obce Močenok PaedDr. Roman Urbánik, porotcovia Mišo Kováč Adamov a Peter Weinciller
 • Moderovala Monika Ternerová 26. 7. 2018 Slávnostné otvorenie festivalu 26. 7. 2018
 • Starosta obce Roman Urbánik 26. 7. 2018 Slávnostné otvorenie festivalu 26. 7. 2018
 • Vdp. Peter Michalov 26. 7. 2018 Slávnostné otvorenie festivalu 26. 7. 2018
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Mníšky - Dan Goggin 26. 7. 2018 Mníšky
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Púť Močenok - Nitra 25. 7. 2018 Púť Močenok - Nitra
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Celebroval Vdp. Peter Michalov 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 25. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov, spievala Schola Vracov v lidovém (ČR) Sv. omša - spievala Schola Vracov v lidovém (ČR)
 • Sv. omša - celebroval vdp. Peter Michalov, spievala Schola Vracov v lidovém (ČR) Sv. omša - spievala Schola Vracov v lidovém (ČR)
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Celebroval vdp. Igor Hanko 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko v Kostole sv. Klimenta, spievala Schola Vracov v lidovém (ČR) 26. 7. 2018 Sv. omša - celebroval vdp. Igor Hanko
 • Celebroval Mons. Marian Šuráb 27. 7. 2018 Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb
 • Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb v kostole sv. Klimenta 27. 7. 2018 Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb
 • Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb v kostole sv. Klimenta 27. 7. 2018 Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb
 • Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb, počas omše spieval ženský spevácky súbor Cantica 27. 7. 2018 Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb
 • Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb, počas omše spieval ženský spevácky súbor Cantica 27. 7. 2018 Sv. omša - celebroval Mons. Marian Šuráb
 • Tajný výlet - DS Minót pri CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch 27. 7. 2018 Tajný výlet
 • Tajný výlet - DS Minót pri CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch 27. 7. 2018 Tajný výlet
 • Tajný výlet - DS Minót pri CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch 27. 7. 2018 Tajný výlet
 • Tajný výlet - DS Minót pri CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch 27. 7. 2018 Tajný výlet
 • Filatelistická výstava Cyrilo-metodský poklad Slovákov "Viera a staroslovenčina" 26. 7. 2018 Filatelistická výstava
 • Filatelistická výstava Cyrilo-metodský poklad Slovákov "Viera a staroslovenčina" 26. 7. 2018 Filatelistická výstava
 • Filatelistická výstava Cyrilo-metodský poklad Slovákov "Viera a staroslovenčina" 26. 7. 2018 Filatelistická výstava
 • Filatelistická výstava Cyrilo-metodský poklad Slovákov "Viera a staroslovenčina" 26. 7. 2018 Filatelistická výstava
 • Filatelistická výstava Cyrilo-metodský poklad Slovákov "Viera a staroslovenčina" 26. 7. 2018 Filatelistická výstava
 • Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej Cyrilo-metodská cesta do Ríma 26. 7. 2018 Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej Cyrilo-metodská cesta do Ríma 26. 7. 2018 Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej Cyrilo-metodská cesta do Ríma 26. 7. 2018 Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej Cyrilo-metodská cesta do Ríma 26. 7. 2018 Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej Cyrilo-metodská cesta do Ríma 26. 7. 2018 Výstava Miestneho odboru Matice slovenskej
 • Výstava fotografií Filipa a Michala Lašuta 26. 7. 2018 Výstava fotografií víťazných inscenácií Gorazdovho Močenka
 • Výstava fotografií Filipa a Michala Lašuta 26. 7. 2018 Výstava fotografií víťazných inscenácií Gorazdovho Močenka
 • Výstava fotografií Filipa a Michala Lašuta 26. 7. 2018 Výstava fotografií víťazných inscenácií Gorazdovho Močenka
 • Výstava fotografií Filipa a Michala Lašuta 26. 7. 2018 Výstava fotografií víťazných inscenácií Gorazdovho Močenka
 • Výstava fotografií Filipa a Michala Lašuta 26. 7. 2018 Výstava fotografií víťazných inscenácií Gorazdovho Močenka
 • Výber výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky 26. 7. 2018 Výstava Cyrilo-metodský odkaz očami školskej mládeže
 • Výber výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky 26. 7. 2018 Výstava Cyrilo-metodský odkaz očami školskej mládeže
 • Výber výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky 26. 7. 2018 Výstava Cyrilo-metodský odkaz očami školskej mládeže
 • Výber výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky 26. 7. 2018 Výstava Cyrilo-metodský odkaz očami školskej mládeže
 • Výber výtvarných prác žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky 26. 7. 2018 Výstava Cyrilo-metodský odkaz očami školskej mládeže
 • Vernisáž výstavy diel Jána Stacha 27. 7. 2018 Vernisáž výstavy diel Jána Stacha
 • Vernisáž výstavy diel Jána Stacha 27. 7. 2018 Vernisáž výstavy diel Jána Stacha
 • Vernisáž výstavy diel Jána Stacha 27. 7. 2018 Vernisáž výstavy diel Jána Stacha
 • Vernisáž výstavy diel Jána Stacha 27. 7. 2018 Vernisáž výstavy diel Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - kostol sv. Klimenta - spievala Viktória Stachová 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Spomienkový večer na Jána Stacha - prezentácia častí pripravovanej knihy Olívie Stachovej 27. 7. 2018 Spomienkový večer na Jána Stacha
 • Porotcovia: Dária Fojtíková Fehérová, Mišo Kováč Adamov, Igor Hanko, Matej Moško, Peter Weinciller Porota XXVI. ročníka Gorazdovho Močenka 2018
 • Porotcovia: Dária Fojtíková Fehérová, Matej Moško, Mišo Kováč Adamov a Peter Weinciller Porota XXVI. ročníka Gorazdovho Močenka 2018

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top