Titulka   >  ÚRAD   >  Poplatky a ceny
publikované: 28.04.2017 13:58  //  aktualizácia: 27.12.2022 13:19  //  zobrazené: 6611

Poplatky za služby

Sadzby poplatkov od 1.8.2021

 

 

Poplatok za prenájom obecného úradu
Malá zasadačka          –          Domáci 5,00 €/h 
                                  –          Cudzí 7,00 €/h

 

Poplatky za prenájom športovej haly
Hala                    –          Domáci 7,00 €/h + náklady na energie (každá začatá hodina)
                           –          Cudzí 25,00 €/h + náklady na energie (každá začatá hodina)
Zasadačka           –         Domáci 10,00 €/h + náklady na energie (každá začatá hodina)
                        

Detské a mládežnícke kolektívy z obce Močenok prenájom bezplatne.

 

Poplatky za prenájom viacúčelového ihriska

Žiadateľ z obce Močenok          -          bez rezervácie času bezplatne

Žiadateľ z obce Močenok          -           rezervácia                    5,00 €/h

Žiadateľ mimo obce                  -           rezervácia                  12,00 €/h

 

Poplatky za inzerciu v TXT káblovej televízie
                                                           –          Domáci občania 0,03 €/slovo/deň
                                                           –          Domáci podnikatelia 0,10 €/slovo/deň
                                                           –          Cudzí občania 0,10 €/slovo/deň
                                                           –          Cudzí podnikatelia 0,20 €/slovo/deň

Uverejnenie fotografie:          –          Domáci 0,70 €/deň
                                           –          Cudzí    1,50 €/deň

 

Poplatky za inzerciu v časopise Močenok
Farebná inzercia:

                                   Formát celá strana      –          Domáci             90,00 €
                                                                       –          Cudzí              135,00 €
                                   Formát ½ strany         –          Domáci             46,00 €
                                                                       –          Cudzí                69,00 €
                                   Formát ¼ strany         –          Domáci             24,00 €
                                                                       –          Cudzí                36,00 €
                                   Formát 1/8 strany       –          Domáci             14,00 €
                                                                       –          Cudzí                21,00 €

Riadková inzercia:      1 slovo/znak               –          0,10 €
                                   fotka – skenovanie     –          3,50 €

 

 

Internetová stránka obce

Zoznam podnikateľov :                    

  • Domáci zdarma (podmienka raz do roka potvrdiť záujem byť zverejnený - ak nepotvrdí, tak bude zo zoznamu na stránke vyradený)
  • Cudzí 10,00 €/rok
  • Prezentácia formou bannera – domáci           30,00 €/7 dní

-  cudzí            50,00 €/7 dní

  • Prezentácia formou reklamného článku v oznamoch – domáci          20,00 €/30 dní

     cudzí          40,00 €/30 dní

  • Prezentácia formou reklamného článku v upútavke – domáci            30,00 €/30 dní

    cudzí            50,00 €/30 dní

V prípade, ak ide o rozvoj sociálnej infraštruktúry, o sociálne služby, charitu alebo pomoc neziskovým organizáciám v obci Močenok, dve prezentácie formou reklamného článku v oznamoch a dve prezentácie formou reklamného článku v upútavke budú vždy rezervované na tieto účely zdarma.

Oprávnení záujemcovia sa môžu pri ich využívaní striedať v poradí, v akom sa  prihlásili.

                      

Poplatky za prenájom nebytových priestorov v kultúrnom stredisku:

Prezentačné akcie       –          25,00 € za hodinu

                                                     

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome – kino
100,- €/3 hod. + energie min. 10,00 € – Každá začatá hodina navyše 20,00 €

Poplatky za prenájom priestorov v kultúrnom dome – vestibul (vstupná hala)

15,- €/1 hod. 

Zľavy, prípadné odpustenie nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej sále, športovej hale a viacúčelového ihriska schvaľuje starosta obce. 

Zadarmo sa bude kultúrny dom, kláštor, spoločenská sála, športová hala, viacúčelové ihrisko poskytovať záujemcom vtedy, ak budú akcie organizované v spolupráci s obcou.

 

Poplatky za Xerox

Formát A4/1               –          0,20 €
Formát A4/2               –          0,30 €
Formát A3/1               –          0,30 €
Formát A3/2               –          0,50 €

 

Poplatky za obecný rozhlas             –          Domáci občania          –          1,50 €
                                                           –          Cudzí občania            –          2,50 €

 

Poplatky za službu kopírovania médií:                                          5,- €/hod

 

Poplatky za prenájom trhového miesta    
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –          4,00 €/stôl
Ostatní predávajúci                                                               –          8,00 €/stôl
Predávanie mimo stola                                                          –          4,00 €/m2

 

Poplatky za predaj z osobného auta alebo prívesu jednorazovo
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –          8,00 €
Ostatní predávajúci                                                               –          16,00 €

 

Poplatky za predaj z ložnej plochy nákladného vozidla jednorazovo
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok                  –            10,00 €
Ostatní predávajúci                                                               –          16,00 €

 

Poplatky za užívanie verejného priestranstva
Na miestnom trhovisku, miestnom cintoríne za účelom spracovania objednávky pre rôzne práce, dodávku materiálu a služieb                                             –          4,00 €

 

Poplatky za umiestnenie atrakcií                          
Kolotoč, cirkusu a iných atrakcií jednorazovo                      –          20,00 €

 

Poplatky za dočasné parkovanie
Motorového vozidla za m2 a deň                                          –          0,05 €

 

 

 

 

 

Močenok 14. 12. 2022

 

 

                                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                       starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ÚRAD

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top