Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Prístup k informáciám
publikované: 01.02.2021 19:06  //  aktualizácia: 01.02.2021 21:09  //  zobrazené: 3583

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov a Vyhláškou MF SR č.481/2000 o podrobnostiach úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
 

Názov

 

a) Technické nosiče dát

 
   

kompaktný disk

0,66 €

iný nosič dát

Podľa nákupnej ceny nosiča

 

b) Vyhotovenie kópií (tlač resp. kopírovanie)

 

A3/1

0,30 €

A3/2

A4/1

A4/2

0,50 €

0,20 €

0,30 €

 

c) Obálky (doporučene a doporučene do vlastných rúk)

 

Veľkosť obálky - C4

0,09 €

Veľkosť obálky - C5

0,07 €

Veľkosť obálky - C6

0,03 €

 

d) Odoslanie informácií

 

do 20 g Poštovné doporučene

Podľa cenníka za poštové služby

do 50 g Poštovné doporučene

Podľa cenníka za poštové služby

do 500 g Poštovné doporučene

Podľa cenníka za poštové služby

do 1000 g Poštovné doporučene

Podľa cenníka za poštové služby

 SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1875

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top