Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Verejné obstarávanie
publikované: 23.08.2015 11:23  //  aktualizácia: 16.05.2023 12:14  //  zobrazené: 5156

Profil obstarávateľa

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov organizácie: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
IČO: 00 308 439
DIČ: 2021252794
Štatutárny zástupca: PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce
Telefón: 037/6552370

e-mail:                         sluzby@mocenok.sk

Webové sídlo:            www.mocenok.sk

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

Obec Močenok je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.


Ďalšie informácie súvisiace s verejným obstarávaním sú uvedené na internetových stránkach Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávanie.

https://www.uvo.gov.sk/ 

http://www.ted.europa.eu/

http://www.simap.europa.eu/

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1872

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top