Titulka
publikované: 14.07.2015 07:23  //  aktualizácia: 01.02.2021 18:42  //  zobrazené: 5316

Podmienky pre použitie

Váš prístup na server a jeho využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste tento server vyhľadali a prehliadate ho, tieto podmienky prijímate bez výhrady.

Obec Močenok je prevádzkovateľom webových stránok www.mocenok.sk (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli aktuálne a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej časti stránky a všetkých dokumentov. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým publikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e mailovou adresou.

Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora publikovaného článku. Technické pripomienky na adresu: admin@mocenok.sk

Informácie na tomto serveri si môžete prezerať, sťahovať z neho a tlačiť iba k nekomerčnému použitiu a za predpokladu, že na všetkých kópiách alebo výňatkoch z týchto dokumentov zostanú zachované všetky upozornenia na autorské alebo iné vlastnícke práva a výhrady. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Stránky môžu obsahovať ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva.

OÚ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť tým, že tento text zaktualizuje. Je teda na vás, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali si aktuálne podmienky, ktorými ste viazaní.

Obecný úrad v Močenku vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na tomto serveri. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia opravené.

Akékoľvek dotazy posielajte prosím na hore uvedený kontakt.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top