Titulka   >  OBEC
publikované: 14.07.2015 08:17  //  aktualizácia: 14.07.2015 11:58  //  zobrazené: 11142

Symboly obce

Tvorcovia obecných symbolov brali do úvahy fakt, že dejiny obce Močenok sú späté s najstaršími koreňmi kresťanstva na Slovensku, ako aj s pôsobením nitrianskeho biskupstva.

 

1. obecný erb:

 

Tematickým východiskom výtvarného spracovania obecného znaku bol prvý známy pečatný symbol Močenka. Zachoval sa na pečati (jej odtlačkov) z rokov 1771 - 1784, keď bola obec zemepanským mestečkom. V jej strede sú vyobrazené tri klasy, vyrastajúce z nízkej pažite či kopčeka hliny. Nad nimi sú polmesiac (vpravo od stredného klasu), hviezdička (vľavo od stredného klasu) a biskupská mitra, ktorá tvorí akúsi korunku strednému klasu a vlastne aj celému znaku. Hviezda a mesiac boli v starých znakových systémoch symbolom svetla, pričom sa často zobrazovali spolu s motívom Kristovho kríža, takže zdôrazňovali Ježiša Krista ako pravé svetlo v tme, svetlo, ktoré má viesť ľudí ich životom. Klasy sú jednak symbolom chleba ako základnej poživne a jednak vyjadrením pravého Chleba života - Ježiša Krista. Zachovala sa aj podoba erbu z roku 1825. Štít - na rozdiel od dnešného znaku - nemá oblé, ale špicaté zakončenie, čo vraj bolo charakteristické pre erby miest. 
Súčasný erb Močenka, ktorý má tvar gotického štítu, vznikol heraldickou úpravou uvedeného historického symbolu, pričom sa dominantným stal motív biskupskej mitry, pripomínajúci spätosť vývoja obce s cirkevnými inštitúciami. Jednotlivé motívy obecného znaku sú stvárnené na modrom podklade. V dolnej časti je žltá (zlatá) oblá pažiť, z ktorej vyrastajú dva zlaté bezostné klasy. Medzi nimi je umiestnená zlatom lemovaná biskupská mitra s veľkým zlatým dvojitým krížom. Má dva do strán rozvinuté strieborné fanóny. Motív mitry v hornej časti erbu dopĺňajú zlatá šesťcípa hviezda (vľavo) a strieborný privrátený polmesiac (vpravo), umiestnené vo výške krížika na špici mitry. Autorkou výtvarného prevedenie erbu je akademická maliarka Dragica Vrteľová.

 

2. obecná zástava a vlajka:

 

Vlajka obce sa skladá  zo šiestich pozdĺžnych pruhov, v ktorých sa dvakrát opakuje poradie farieb: biela, modrá, žltá. Podľa teológie ide o tzv. mučenícke farby (štvrtou, ktorá sa však na vlajke nenachádza je červená - farba krvi). Zakončenia pruhov vytvárajú tri ostré špice, čo znamená, že okraj vlajky (náprotivný k žrdi) nie je rovný, ale má tvar na bok položeného písmena M.

Používanie erbu a vlajky schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom zasadnutí dňa 3. júna 1994.
Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou M-33/95.

 

3. obecná pečať:

Je uchovávaná a používaná pri významných príležitostiach. Jej vyobrazenie tvorí erb obce.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top