Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Organizácie
publikované: 15.07.2015 08:33  //  aktualizácia: 24.03.2021 10:10  //  zobrazené: 5373

Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok

Klub filatelistov

 

Zberatelia poštových známok, ktorí svoju činnosť uskutočňujú v kluboch filatelistov, sú na Slovensku organizovaní vo Zväze slovenských filatelistov (ZSF). V Močenku pôsobí Klub filatelistov 52-46 (KF). Ustanovujúca schôdza klubu sa uskutočnila na výzvu Jozefa Kútneho, a to dňa 18. novembra 1978 v Chalupách u Antona Pintéra. Zúčastnili sa jej Anton Filo, Ivan Kútny, Anton Pintér a Jozef Kútny. Prvú výstavu pripravili v dňoch 5.―7. septembra 1980 v knižnici na Orlovni. Prvú veľkú výstavu zorganizoval klub pri príležitosti 60. výročia štrajku poľnohospodárskych robotníkov v Močenku v dňoch 16.—20. júna 1982 pod názvom Miestna výstava poštových známok Sládečkovce 82. V tom čase už mali filatelisti klubovňu na Orlovni a o tri roky neskôr si svojpomocne prerábali klubovňu na Meštianke. 18. novembra 1982 bol v obci založený Krúžok mladých filatelistov Z 167. Prvým predsedom krúžku bol Jozef Kútny, ktorý ho viedol do 12. decembra 1986. V roku 1984 získal klub diplom 1. stupňa v súťaži klubov ZSF, v rámci Západoslovenského kraja. Pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci v Zoborskej listine a pri príležitosti I. festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok v dňoch 23.—25. júla 1993 pripravil klub špecializovanú výstavu Christiania 93. Klub filatelistov vydal pri príležitosti návštevy Jána Pavla II. na Slovensku príležitostnú obálku s vyobrazením pápeža žehnajúceho Slovensku. Filatelisti oslávili 20. výročie založenia svojho klubu 18. novembra 1998 vydaním príležitostného lístka s novým erbom obce Močenok a pamätnice s uvedením histórie klubu. Pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 vydali filatelisti v Močenku príležitostnú poštovú pečiatku (PPP) Rozvíjajme odkaz sv. Gorazda v európskej únii, Močenok 29. 7. 2004. V dňoch 23. júna až 1. júla 2007 bola v Galante otvorená krajská filatelistická výstava Galafila 2007, na ktorej exponát Jozefa Kútneho So sv. Gorazdom za Kristom získal veľkú striebornú medailu. V decembri 2007 odštartoval Klub filatelistov 52-46 Močenok v spolupráci s Klubom kresťanskej mládeže a s obcou prvú putovnú filatelistickú výstavu, misiu: Odkaz solúnskych bratov a ich žiakov. Dňa 26. októbra 2008 uvedený katalóg získal na regionálnej výstave poštových známok s medzinárodnou účasťou Tirnavia 2008 v Trnave postriebrenú medailu. Pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie a 40. výročia vzniku Zväzu slovenských filatelistov pripravil klub filatelistickú výstavu Juniorfila Močenok 2009. Dňa 21. novembra 2009 pri príležitosti sviatku Krista Kráľa pripravili filatelisti veľkú filatelistickú výstavu s prednáškou a s uvedením PPP: Vivat Christus Rex. Už v roku 2009 a 2010 sa členovia klubu pripravovali na blížiace sa 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. V roku 2010 PaedDr. Jozef Gál a Jozef Kútny simulovali cestu sv. Cyrila a Metoda od vstupu na naše územie v Iži pri Komárne cez jednotlivé obce, v ktorých robili výstavy, prednášky s diskusiou, až po príchod do Nitry. 27. júla 2010 počas Gorazdovho Močenka bola slávnostne uvedená poštová známka sv. Gorazda a sv. Klimenta za účasti Mgr. Martina Vanča, PhD., riaditeľa Pofisu a. s., rytca známky Františka Horniaka, predsedu ZSF Miroslava Ňaršíka, starostu obce Ing. Mariána Borzu a mnohých hostí.

Dňa 4. júna 2010 sa konalo v Bratislave slávnostné vyhodnotenie ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku, obálku prvého dňa a príležitostnú pečiatku roka 2009, ktorú organizovala Slovenská pošta a. s., a ZSF. Zvíťazila pečiatka Vivat Christus Rex Močenok, 22. 11. 2009, z Klubu filatelistov 52-46 Močenok, ktorej autormi boli Vladimír Hirko, akademický maliar a Jozef Kútny. ZSF Bratislava ocenil 22. októbra 2010 prácu členov klubu: Marián Kováč a Gabriel Lenčeš získali bronzový odznak ZSF a Jozef Kútny získal zlatý odznak ZSF. 29. júna 2011, v Národnej rade SR počas 10. ročníka Dňa vidieka klub otvoril filatelistickú výstavu Filatelia ― história ― kresťanstvo. 20. výročie vzniku Slovenskej republiky počas obecných osláv si klub uctil výstavou, prednáškami a PPP so štátnym znakom SR v gotickom prevedení s popisom „Sedembolestná Panna Mária ochraňuj slovenskú republiku“.

Dňa 1. októbra 2015 močenskí filatelisti v spolu[1]práci s Obecným úradom Močenok otvorili v Maďarsku v obci Kesztölcz filatelistickú výstavu Živé cyrilo-metodské dedičstvo, za účasti starostu obce PaedDr. Romana Urbánika a v roku 2016 výstavu Svätí sedmopočetníci. 30. marca 2015 filatelisti spolu s obcou oslávili 70. výročie oslobodenia obce sovietskou armádou. Bola vydaná PPP a PL. Veľký ohlas zaznamenala putovná filatelistická výstava Odkaz a sen Ľudovíta Štúra, ktorú 12. januára 2017 odštartoval klub v spolupráci s MO Matice slovenskej a s vedením obce v ZŠ Močenok. 12. mája 2017 pri príležitosti 100. výročia zjavenia sa Panny Márie vo Fatime bolo po sv. omši v Kostole sv. Klementa uvedenie PPP Modlite sa a kajajte, ktorú požehnal dekan ThDr. Peter Michalov, PhD. 25. výročie vzniku SR privítal klub otvorením filatelistickej výstavy s PPP v ZŠ Močenok Boh ochraňuj slovenskú republiku, Močenok 12. 1. 2018.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky filatelisti vzdali hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi vydaním PPP a PL. V roku 2019 bola ako spomienka na kňaza Jozefa Ščasného (* 1889) vydaná PPP Jozef Ščasný, kňaz a národný buditeľ Močenok 22. 11. 2019. Na počesť Filipa Bleha, úspešného športovca, karatistu, vydal klub 7. februára 2019 PL a PPP Filip Bleho majster sveta a Európy v karate Močenok 7. 12. 2018.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.ŽIVOT V OBCI

ÚRADNÁ TABUĽA

Fotogalérie

Vianočné trhy 2022

Vianočné trhy 2022

1796

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top