Titulka   >  Oznamy
publikované: 03.10.2023 10:10  //  aktualizácia: 03.10.2023 10:11  //  zobrazené: 910

Termín na podanie žiadosti o obecné prospechové štipendium

Študenti denného štúdia vysokých škôl si môžu do konca októbra  požiadať o obecné prospechové štipendium. Štipendium poskytuje obec na základe všeobecne-záväzného nariadenia (VZN) č. 5 z roku 2015 o obecnom prospechovom štipendiu, ktoré sa menilo a dopĺňalo VZN Obce Močenok č. 01/2018. Na štipendium majú nárok študenti denného štúdia vysokých škôl, ktorí ukončili aktuálny ročník, majú menej ako 27 rokov, v čase podania žiadosti majú trvalý pobyt na území Obce Močenok a absolvovali minimálne 4 roky školskej dochádzky v základnej škole v Močenku. Podmienkou pre udelenie štipendia je aj dobrý prospech – priemer známok zo skúšok musí byť do 1,5. Podľa platného VZN môže obec každoročne štipendiom podporiť dvoch študentov.  V prípade, že žiaden zo žiadateľov nesplní podmienky, podľa platného VZN nemusí byť štipendium udelené. 

 

Tlačivo si môžete stiahnuť z odkazu:
https://mocenok.sk/clanok/tlaciva-na-ziadosti

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top