Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 16.01.2020 11:07  //  aktualizácia: 20.01.2020 14:55  //  zobrazené: 677

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2020 zo dňa 15.01.2020

číslo: 01/MOZ/2020  |  dátum konania: 15.01.2020  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2020 
zo dňa 15. 01. 2020

 

 

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš, Ing. Jozef Šuvada

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Miroslava Pápaya, Bc. Vladimíra Vereša

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2020
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 06/2019 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

                                                                                        PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                  starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 15. 01. 2020

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top