Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 25.03.2021 09:03  //  aktualizácia: 09.04.2021 12:43  //  zobrazené: 655

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021 zo dňa 24.03.2021

číslo: 01/MOZ/2021  |  dátum konania: 24.03.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2021

konaného dňa 24. 03. 2021

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš, Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Ernesta Vereša, Ing. Stanislava Šimka

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
•    predloženie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo:2020/001

schvaľuje
•    výšku 50% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 63 585,90 EUR
z celkových oprávnených nákladov 127 171,80 EUR projektu „Tréningové ihrisko – revitalizácia a stavebné úpravy“

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

 

 

                                                                                    PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                            starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 24. 03. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top