Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 07.07.2023 08:04  //  aktualizácia: 17.07.2023 11:18  //  zobrazené: 889

III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 04.07.2023

číslo: 03/MOZ/2023  |  dátum konania: 04.07.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2023

konaného dňa 04. 07. 2023

Uznesenie č. 1. – III./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Mgr. Peter Sýkora, Ing. Rastislav Benčík, PaedDr. Lucia Tóthová

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Stanislava Šimka, Mgr. Romana Révaya

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 11     
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 2. – III./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Hlasovanie:
Za: 11   
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 3.1 – III./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu o konaní referenda 24. júna 2023 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva s otázkou: „Ste za výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky na energetické zhodnocovanie odpadov (spaľovne) v katastrálnom území obce Močenok?“
Referendum bolo neplatné.
Hlasovanie:
Za: 11    
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 3.2 – III./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
nesúhlasí
s realizáciou výstavby Centra cirkulárnej ekonomiky a obdobného zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálnych a priemyselných   odpadov (spaľovne) v katastrálnom území obce Močenok.

Hlasovanie za nesúhlas:
Za: 9         
Ing. Rastislav Benčík, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Marek Mesároš, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 2
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Zdržali sa: 0

                                     

 

                                                                                      PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 04. 07. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top