Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 29.07.2021 09:53  //  aktualizácia: 03.08.2021 13:16  //  zobrazené: 1329

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce zo dňa 26.07.2021

číslo: 04/MOZ/2021  |  dátum konania: 26.07.2021  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2021
konaného dňa 26. 07. 2021

 

 

Uznesenie č. 1. – IV./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Miroslav Pápay, Štefan Horňák, Mgr. Eva Molnárová
Hlasovanie:
Za: 8
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Ing. Miroslav Pápay

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Ľuboša Blaža, Ing. Stanislava Šimka

Hlasovanie:
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

b) určuje
za zapisovateľku: Moniku Ternerovú

 

 

Uznesenie č. 2. – IV./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 3.1 – IV./MOZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Močenok na obdobie
2015 – 2020, ktoré bolo schválené uznesením č. 6.2 – VI./OZ/2015 dňa 30. 09. 2015,
do 31.12.2023, t.j. do skončenia čerpania finančných prostriedkov z programového obdobia.
Hlasovanie:
Za: 9
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Monika Ternerová

Močenok, 26. 07. 2021

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top