Titulka   >  Pamiatky
publikované: 20.03.2020 10:00  //  aktualizácia: 13.05.2020 11:42  //  zobrazené: 3064

Kláštor

     Na južnej strane parku pred Kostolom sv. Klimenta stojí historizujúca budova kláštora a školy Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul („vincentky“), ženskej rehole, ktorú do Nitry povolal biskup Paluďai v roku 1853. Jednoposchodový objekt s trojtraktovou dispozíciou má klasicizujúco striedmy, symetricky členený vonkajší plášť.

Stredné časti dlhších fasád sú zvýraznené rizalitmi — plytkým, trojosovým v priečelí orientovanom do parku a päťbokým na južnej fasáde súbežnej so Školskou ulicou. Tvar tohto rizalitu sa prispôsobuje záveru Kaplnky sv. Gorazda (pôvodne sv. Imricha) umiestnenej na poschodí.
     12. mája 1897 bola medzi biskupom Imrichom Bendem a obcou Močenok uzavretá zmluva vo veci zriadenia škôlky a dievčenskej školy. Biskup majúc na srdci posilnenie národného (maďarského) povedomia dediny ležiacej na slovensko-maďarskej jazykovej hranici sľúbil na vlastné náklady postaviť a zariadiť budovu vhodnú na zmienené účely.
Splnenie tohto zámeru podmienil spoluprácou obce. 
Tá mala bezplatne poskytnúť pozemok pre školský dvor a záhradu a okrem každoročného peňažného príspevku musela zabezpečiť i palivové drevo a manuálne a povoznícke práce nevyhnutné pri stavbe.
     Základný kameň kláštora a školy položili 13. júla 1897 bez prítomnosti zakladateľa. Stavba vznikala v rokoch 1897—1899 pod vedením staviteľa K. Mayera z Nitry.
     V roku 1911 sa uskutočnili opravy strechy a okien, v roku 1914 preloženie škridiel, neskôr úpravy keramických pecí.
     Vincentky pôsobili v Močenku do augusta 1950, keď ich v rámci akcie „R“ sledujúcej likvidáciu ženských reholí odsunuli do Belušských Slatín. Budovu prevzal štát, v jej areáli sa v roku 1960 začalo s výstavbou novej školy. Niekdajší kláštor od roku 1987 slúži kultúre.
     Po novembri 1989 sa budova opäť stala majetkom farského úradu, ale v bezplatnom prenájme ju naďalej využívala obec. Niekoľko rokov v budove sídlilo aj centrum voľného času.
     V roku 1994 bola renovovaná kaplnka, ktorú požehnal nitriansky pomocný biskup Mons. František Rábek. Od roku 2005 začalo v priestoroch kláštora pôsobiť aj Pastoračné centrum farnosti Močenok a Občianske združenie Benesco. O štyri roky neskôr (2009) bola v miestnej knižnici, ako prvá na Slovensku, zriadená Knižnica viery kardinála Jána Chryzostoma Korca.
     Kláštor prešiel na začiatku druhej dekády 21. storočia (2010 – 2013) kompletnou rekonštrukciou, ktorú finančne zabezpečila obec Močenok. V podkroví boli vybudované izby s vlastným sociálnym zariadením.
     Renovovanú budovu slávnostne požehnal 23. novembra 2013, v Roku viery, nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Učinil tak počas 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Močenok v Zoborskej listine.
     V roku 2016 začala v kláštore pôsobiť základná umelecká škola, o dva roky neskôr (2018) tu vzniklo komunitné centrum a v roku 2019 bola v pivničných priestoroch budovy otvorená Pivnica pod kláštorom.

Text: Peter Buday
Foto: Michal Lašut, Peter Rafaj

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top