Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.08.2023 13:15  //  aktualizácia: 04.08.2023 13:16  //  zobrazené: 334

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“.

Obec Močenok, v spolupráci s navrhovateľom Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa, v zmysle  § 34 ods. 3 a s ohľadom na § 65g zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní“),

pozýva na verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti „Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II“.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa

 

22.08.2023 so začiatkom o 16.00 hod.

 

v Spoločenskej sále obecného úradu v Močenku, na I. poschodí, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok.

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu 40aa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení zákona č. č. 172/2011 Z.z.

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top