Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.08.2023 09:10  //  aktualizácia: 14.08.2023 09:12  //  zobrazené: 445

Pozvánka na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti dňa 17.08.2023

P o z v á n k a

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti pri Obecnom zastupiteľstve v Močenku, ktoré sa uskutoční dňa 17.08. 2023 (t.j. vo štvrtok) o 16.30 hod na Obecnom úrade v Močenku na prízemí (bývalá kancelária stavebného úradu).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Konsolidovaná výročná správa za rok 2022

3. Správa audítora KUZ 2022

4. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2023

5. Monitorovacia správa k programového rozpočtu

6. Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2023

7. Rôzne

8. Záver

 

S pozdravom

                                                                                              Ing. Marek Mesároš

                                                                                          predseda finančnej komisie  

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top