Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Samospráva obce   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 12.12.2019 10:30  //  aktualizácia: 03.01.2022 11:18  //  zobrazené: 728

VZN Obce Močenok č. 10_2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

číslo: 10/2019  |  dátum schválenia: 11.12.2019  |  dátum účinnosti: 01.01.2020  |  stav: zrušené

      Oznamujeme občanom, že majú možnosť nahliadnuť do schváleného Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré  je okrem iného dostupné k nahliadnutiu v Klientskom centre Obecného úradu Močenok každý pracovný deň počas pracovných hodín a na internetovej stránke www.mocenok.sk.

VZN Obce Močenok č. 10_2019, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 05_2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

 

Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Močenku na svojom II. zasadnutí mimo plánu práce v roku 2019 dňa 11. 12. 2019.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top