Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2024 08:55  //  aktualizácia: 12.06.2024 08:56  //  zobrazené: 342

Zverejnenie daňových dlžníkov obce Močenok k 31.12.2023

Obec Močenok podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2023.

Podľa citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

Súčasne sa ospravedlňujeme daňovníkom, ktorí svoje nedoplatky voči obci medzičasom už vyrovnali.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                     

 

                                              PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top