Titulka   >  Inzercia   >  Stroje a náradie   >  Ostatné

právne služby

právne služby

KONTAKT

judrvylimcova@gmail.com

pridaný: 17.04.2017

platný: 29.12.2017

podľa vyhl.č. 655/2004 Z.z., resp. dohodou €

transakcia: Iné

POPIS

Advokátska kancelária JUDr. Lýdia Vylimcová so sídlom Močenok, Švábska 1431 ponúka občanom aj právnickým osobám právne služby podľa zák.č. 586/2003 Z.z. o advokácii v oblasti občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, včítane práva obchodných spoločností ,pracovného práva, správneho práva , vyhotovovanie zmlúv, včítane autorizovaných advokátskych zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, vypracovanie žalôb a návrhov na začatie konania a ďalších podaní v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy , zastupovanie pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top