Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.11.2023 12:51  //  aktualizácia: 27.11.2023 12:53  //  zobrazené: 648

Oznámenie o navrhovanej činnosti ,,Centrum MBÚ Šaľa“ zámer - informovanie verejnosti

„Dňa 23.11.2023 bolo Obci Močenok doručené oznámenie  Okresného úradu Šaľa, ktorým informuje, že ako príslušný orgán štátnej správy začal správne konanie o navrhovanej činnosti "Centrum MBÚ - Šaľa" navrhovateľa ewia CCE3 s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 52 708 233.

Predmetom navrhovanej činnosti je mechanicko-biologická úprava odpadov, ktorej výsledkom bude úprava odpadov pred ich následným materiálovým a energetickým zhodnotením, resp. pred ich zneškodnením. Mechanicko – biologická úprava odpadov spočíva vo vytriedení biologicky rozložiteľnej zložky odpadu zo vstupných odpadov a v jej následnej biologickej úprave, vo vytriedení materiálovo a energeticky využiteľných odpadov, pre ich následné zhodnotenie a v zmenšení objemu nevyužiteľných odpadov, zneškodňovaných umiestnením na riadenej skládke nie nebezpečných odpadov. Navrhovaná činnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov je navrhnutá pre nakladanie s odpadmi v rámci regiónu okresu Šaľa a jeho blízkeho okolia.

Podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), informujeme verejnosť o doručení zámeru v mieste obvyklým.

Text zámeru a informácia o predložení zámeru sú zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-mbu-sala-

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní.

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. "

 

 

 

 

 

Prílohy

rozptylova-studia

(pdf - 2.93 MB)
zamer

(pdf - 2.24 MB)
hia

(pdf - 5.44 MB)
akusticka-studia

(pdf - 3.75 MB)
informacia-pre-verejnost

(pdf - 147.55 kB)
vplyv-na-komu-siet

(pdf - 585.47 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top